Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 5

De wijsheid van het verleden

beleven in het heden .

fr - nl - en

Principes en werking van Shiatsu

"De weg van de Hemel, dat is overdaad
herleiden om tekort op te vullen".  Lao Tseu

Shiatsu is een behandeling met een therapeutisch doel die veel op massage lijkt. Shiatzu stamt direct uit de Traditionele Chinese Geneeskunde. Toegepast als druktechniek (atsu in het Japans) met de duimen (shi), en het rekken en mobiliseren van, bevordert Shiatsu de doorstroming van Ki doorheen de meridianen. Op die manier herstelt deze techniek het evenwicht tussen de zone met een tekort (kyo) en die met een overschot (jitsu) aan energie.

Naast het lichamelijk en geestelijke welzijn zorgt Shiatsu tevens voor een betere spijsvertering, eliminatie en bloedsomloop.

Shiatsu is bovendien doeltreffend bij vermoeidheid, angst, slaapstoornissen, verlies aan weerstand (stress, winterkwalen,…), spierstijfheid, rugpijn en andere problemen.

Tot slot is een Shiatsu-sessie een bevoorrecht moment om uzelf te ontmoeten, bewust te worden van uw eigen lichaam en de energie te voelen die erdoorheen stroomt. Een wezenlijke opdracht van de Shiatsu-beoefenaar is de patiënt te begeleiden naar het doorvoelen van diens eigen levensenergie en daar zelf dan ook graag dag in dag uit voor in te staan.

Shiatsu is één van de acht alternatieve benaderingen van de gezondheid erkend als “niet-conventionele geneeskunde die aandacht verdient” door een stemming van het Europees Parlement in 1997.