Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 5

De wijsheid van het verleden

beleven in het heden .

fr - nl - en

Gezondheid volgens de oosterse filosofie.

Harmonieuze relatie tussen
het lichaam en zijn omgeving.

In Japan wordt “Hallo, hoe gaat het?” vertaald door “Zijn de energieën van Hemel en Aarde in harmonie met elkaar?”.

« Als menselijke wezens het contact verliezen met de natuur, met de hemel en de aarde, dan zijn zij niet meer in staat hun omgeving te voeden, hun wereld te beheren; dan vernielen zij hun ecologie en tegelijkert tijd zichzelf. In die optiek moet de genezing van onze maatschappij hand in hand verlopen met de genezing van onze persoonlijke en elementaire band met de natuur. »
Chögyam Trungpa

Volgens het oosterse denken is gezondheid eerst en vooral het gevolg van een energetisch evenwicht in het lichaam en van een harmonieuze relatie tussen het lichaam en zijn omgeving. Gezondheid is een staat die het lichamelijke even goed als het psychische, het emotionele en sociale welzijn omvat. Het gaat hier dus om een holistische benadering die de mens beschouwt als een deel van het universum, geboren uit de kruising tussen de energieën van de Hemel (yang) en de Aarde (yin) .

Van bij zijn geboorte is elk menselijk wezen drager van wat de Nei Jing Su Wen (de eerste medische klassieker) erkent als de kracht van de Hemel en van de Aarde. De levenskunst bestaat er dus in dit potentieel te beschermen om zo lang mogelijk gelukkig en gezond te leven. Op die manier is Shiatsu een uitnodiging om met dit aangeboren potentieel in contact te treden en het lichaam op harmonische wijze te voeden met de stroom van levensenergie (Ki).